Chứng nhận quốc tế

Chứng nhận Châu Âu

Chứng nhận Châu Âu CE 1463 - Module B

Chứng nhận CE 1463 ( CE Notify body) do Tổ chức chứng nhận EU (Notified Body – được chỉ định của EU cấp, và chỉ có NB có quyền phát hành EC Type của CE theo các quy định của EU. Để đạt chứng nhận này Châu âu cho đoàn kiểm tra qua Việt Nam đánh giá thực tế nhà máy, và kiểm nghiệm thuc tế chất lượng sản phẩm, khi đạt các yêu cầu mới được cấp chứng nhận

Chứng nhận Châu Âu CE 1463 - Module C2

Giấy phép lưu hành tự do tại Australia

Giấy phép này được Bộ Y Tế Úc cấp phép, được hợp thức hóa lãnh sự tại việt Nam. Để được giấy phép này ngoài việc nộp hồ sơ theo yêu cầu thì khẩu trang phải được kiểm nghiệm tại Úc ( có tài liệu kiểm nghiêm đính kèm).
Austalia là quốc gia có hệ thống y tế hàng đầu thế giới nên đây là một chứng nhận rất có giá trị .Tenamyd là CTY đầu tiên và duy nhất đạt được

FDA Hoa Kỳ và EUA

Chứng nhận FDA Hoa Kỳ

Giấy phép bán hàng khẩn cấp tại Mỹ do FDA cấp: EUA 202602 ( 12/01/2021 – 12/01/2022). Tenamyd pharma là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam được cấp giấy phép này.