Điểm bán tại: Lạng Sơn

02 – Nguyễn Du – TP Lạng Sơn