Điểm bán tại: Bắc Ninh

21 – Nguyễn Văn Cừ – Ninh Xá – TP Bắc Ninh