Điểm bán tại: Thái Nguyên

477 – Lương Ngọc Quyến – TP. Thái Nguyên