Điểm bán tại: Quảng Ninh

703 – Lê Thánh Tông – TP Hạ Long – Quảng Ninh