Điểm bán tại: Thành phố Hồ Chí Minh

Showroom Sc03 – Panorama – Tôn Dật Tiên, Q.7