XUẤT KHẨU

Khẩu trang Tenamyd FM-N95 đạt nhiều chứng nhận quốc tế uy tín, được nhiều thị trường nghiêm ngặt bật nhất thế giới chấp nhận và cấp phép lưu hành. Các thị trường mà khẩu trang Tenamyd FM-N95 xuất khẩu hiện tại: Mỹ, Châu Âu, Úc, Philippines, Myanmar,…

Chứng từ xuất khẩu Úc

Chứng từ xuất khẩu Mỹ

Chứng từ xuất khẩu Philippines

Chứng từ xuất khẩu Myanmar